El forestal va barrejar la llarga prova, perquè m'agrada i ho escric